Testy antypoślizgowości

Na naszych deskach tarasowych zostały wykonane testy właściwości antypoślizgowych metodą oceny XP CEN/TS 16165. Klasyfikacja została ustalona na postawie:

- normy niemieckiej DIN 51130 lub równoważnej normy francuskiej NF P 05-011, dla obuwia
normy niemieckiej DIN 51097: klasa C, równoważnej klasie PN24 zgodnie z normą francuską NF P 05-011, dla bosych stóp

Zapoznaj się z różnymi naszymi testami i certyfikacjami:

  • Testy antypoślizgowości dla obuwiadeski Elegance, wykończenie ryflowane

Więcej informacji

  • Testy antypoślizgowości dla obuwiadeski Elegance, wykończenie strukturyzowane

Więcej informacji

  • Testy antypoślizgowości dla obuwiadeski Elegance, wykończenie gładkie

Więcej informacji

  • Testy antypoślizgowości dla obuwiadeski Atmosphere, wykończenie szczotkowane

Więcej informacji

  • Testy antypoślizgowości dla bosych stópdeski Elegance i Emotion

Więcej informacji