Testy antypoślizgowości dla bosych stóp – deski Elegance i Emotion

Nasze deski Elegance i Emotion zapewniają dobrą antypoślizgowość dla bosych stóp.

Odpowiadają klasie C, ustalonej zgodnie z normą niemiecką DIN 51097 (dla bosych stóp), równoważnej klasie PN 24, zgodnie z normą francuską NF P 05 011.

Zapoznaj się z raportem z testów dotyczących naszych desek.

Zobacz pdf