Norma ISO 14001: Silvadec przechodzi pozytywnie audyt w 2016 r.

ISO 14001 to międzynarodowy certyfikat przyznawany podmiotom trwale działającym na rzecz ekoodpowiedzialnego zarządzania. Certyfikowane przedsiębiorstwa muszą podejmować co roku kolejne działania zmierzające do ograniczenia wpływu na środowisko, w celu potwierdzenia audytów kontrolnych.

Silvadec posiada certyfikat ISO 14001 od marca 2014 r. Niedawno pozytywnie przeszedł audyt przewidziany na 2016 r. Spółka potwierdza w ten sposób stale podejmowane przez nią wysiłki w zakresie ochrony środowiska.

actu_ISO_news