Silvadec jest teraz członkiem stowarzyszenia „Wyprodukowano w Bretanii”!

Oznaczenie „Wyprodukowano w Bretanii” poświadcza, że produkt wyprodukowano w jednym z pięciu bretońskich departamentów przez firmę działającą w oparciu o następujące wartości:

• Przyczynianie się do poprawy poziomu zatrudnienia w regionie poprzez zwiększanie gospodarczej i kulturowej dynamiki w Bretanii;
• Wyznawanie wartości takich jak etyka, solidarność, szacunek, otwartość, odwaga oraz przyjacielska atmosfera;
• Wdrażanie praktyk socjalnych, w których szanuje się prawa i interesy pracowników;
• Wprowadzenie polityki jakości i poszanowanie dla środowiska naturalnego.

Deski z drewna kompozytowego Silvadec®️ produkowane są w fabryce zlokalizowanej w Arzal (56). Wraz z utworzeniem przedsiębiorstwa typu joint-venture C2J, w którym Silvadec połączył się z tartakiem Josso z departamentu Morbihan, spółka Silvadec zapewnia sobie lokalną dostawę surówców i spełnia kryteria wymagane oznaczeniem „Wyprodukowano w Bretanii”.

Firma Silvadec jest dumna z podpisania zobowiązania „Wyprodukowano w Bretanii” – tym samym dołączyła ona do 380 przedsiębiorstw będących członkami programu „Wyprodukowano w Bretanii” i angażujących się w rozwój gospodarczy i kulturowy tego regionu.

 

membre_peb_silvadec_bois_composite