Silvadec – potwierdzona ekoodpowiedzialność

Norma ISO 14001: Silvadec uzyskuje przedłużenie certyfikacji. W związku z pozytywnym wynikiem audytu przeprowadzonego przez firmę zewnętrzną, Silvadec po raz kolejny uzyskał na rok 2017 znaczącą certyfikację ISO 14001. ISO 14001 to międzynarodowy certyfikat przyznawany podmiotom trwale działającym na rzecz ekoodpowiedzialnego zarządzania.

Certyfikowane przedsiębiorstwa muszą podejmować co roku kolejne działania zmierzające do ograniczenia wpływu na środowisko. Uzyskanie certyfikacji ISO 14001 pociąga za sobą ścisłe przestrzeganie norm w zakresie ochrony środowiska oraz podejmowanie przez przedsiębiorstwo wysiłków na wszelkich możliwych poziomach przez cały rok.

Spółka oraz wszystkie jej zespoły potwierdzają w ten sposób stale podejmowane przez nich wysiłki w zakresie ochrony środowiska. Firma cieszy się z faktu, że udało jej się jednocześnie sprostać wyzwaniom z zakresu produkcji, ekonomii i ekologii. Silvadec posiada certyfikację ISO 14001 od 2014 r.