Silvadec w gronie laureatów ORPLAST

1 lipca 2016 r. minister Ségolène Royal przedstawiła listę 68 laureatów programu ORPLAST (Cel: Recykling Plastików), wprowadzonego wspólnie przez Francuską Agencję ds. Środowiska i Zarządzania Energią (ADEME) oraz Ministerstwo ds. Środowiska, Energii i Mórz. Te 68 francuskich firm działających w branży plastików, wyłonionych spośród 140 kandydatur, otrzyma łącznie kwotę 15 mln EUR w ramach wsparcia w trwałym wprowadzeniu korzystania z plastiku pochodzącego z recyklingu.

Silvadec zalicza się do 3 laureatów z Bretanii. Firma otrzymała nagrodę za chęć wykorzystywania na większą skalę plastiku pochodzącego z recyklingu w miejsce świeżo wytworzonego, co sprzyja ochronie zasobów. Spółka odpowiedziała na zaproszenie do udziału w projekcie ogłoszone przez ADEME w styczniu. Wykazała się ona stałym wysiłkiem w przystosowywaniu swoich procesów produkcyjnych. Przedsiębiorstwo po raz kolejny potwierdziło podjęte zobowiązania na rzecz ochrony środowiska – jego postępowanie wpisuje się w logikę gospodarki cyrkulacyjnej.

Od tej pory Silvadec będzie korzystać ze znacznego wsparcia (pomoc przy inwestowaniu, wsparcie przy zaopatrzeniu w plastiki pochodzące z recyklingu, pomoc w badaniach nad wykonalnością i w testach), które przyczyni się do wzmocnienia założonych przez nią celów w obszarze recyklingu i walki z marnotrawstwem.

 

actu_orplast_news