Dobór legarów

Aby zapewnić odpowiednią wentylację, deski nie mogą w żadnym wypadku spoczywać bezpośrednio na ziemi, lecz na legarach z drewna kompozytowego Silvadec®, z aluminium SILVADEC® lub z trwałego drewna (poddana obróbce sosna IV klasy lub drewno egzotyczne).

Legary muszą mieć szerokość co najmniej 42 mm. Wysokość pod deską powinna wynosić co najmniej 50 mm.
Legary z drewna kompozytowego Silvadec® (50x50 mm) nie są wykonane z materiału nośnego. Powinno się je stosować wyłącznie do płaskiego podłoża i kłaść na ziemi na całej ich długości (na płytach betonowych lub ubitym gruncie z osadzonymi w ziemi cokołami).

Legary nie powinny leżeć w wodzie. Nie powinno się ich stosować bezpośrednio na hydroizolacji (patrz odniesienia do norm). Nie należy ich ciąć ani w grubości, ani w szerokości, a tylko i wyłącznie w długości. Do montażu na cokołach lub palach zaleca się stosowanie legarów aluminiowych Silvadec® lub z litego drewna (poddana obróbce sosna IV klasy lub drewno egzotyczne), zamontowanych zgodnie z zasadami montażu (patrz odniesienia do norm).

Jeżeli chodzi o legary aluminiowe, zachęcamy do zapoznania się z PU26 – Akcesoria tarasowe.