Elewacja z desek z prześwitem, pionowych lub poziomych

Nasze listwy elewacyjne z prześwitem mogą być montowane zarówno pionowo, jak i poziomo. Można również zmieniać typ ułożenia na tym samym fragmencie ściany.
Deski muszą być zawsze układane prostopadle do łat.

Więcej informacji: PU29