ISO 14001

Od marca 2014 r. jesteśmy pierwszym francuskim producentem drewna kompozytowego, który uzyskał certyfikację zgodnie z międzynarodową normą ISO 14001. Nasze zdecydowane zaangażowanie w kwestię poszanowania środowiska przejawia się poprzez wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego, którego podstawą jest przestrzeganie wymagań wynikających z francuskich przepisów. Naszą ambicją jest zmniejszenie naszego wpływu na środowisko w ramach taktyki ciągłego doskonalenia.

Zobacz pdf