ISO 50001

Silvadec uzyskał certyfikat energetyczny ISO 50001 w 2022 r. dzięki wdrożeniu konkretnych działań mających na celu zmniejszenie naszego zużycia energii, a w konsekwencji śladu węglowego.

Silvadec zainicjował dobrowolny proces certyfikacji swoich działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii. It is a challenge for our SME to be controlled by a third party, in this case the LRQA firm.

This recognition also commits Silvadec to the development of its energy management system.

To uznanie zobowiązuje również Silvadec w perspektywie długoterminowej, ponieważ jednostka certyfikująca nie przestanie nas zachęcać do utrzymania naszych wysiłków doskonalących w kierunku trzeźwości energetycznej.

View  pdf

#certyfikacja