Mocowanie desek na stałych klipsach

Jak układać i mocować deski tarasowe?

Widoczna strona desek tarasowych i widoczne akcesoria były szczotkowane, aby odtworzyć wygląd drewna oraz w celu zwiększenia właściwości antypoślizgowych. Nieszczotkowana strona nie powinna być stosowana jako strona wierzchnia.

Podczas montażu zalecane jest układanie wszystkich desek jednakowo pod względem kierunku szczotkowania, aby zmniejszyć różnice odcieni pomiędzy poszczególnymi deskami.

 • Konieczne jest zachowanie odstępu poprzecznego 5 mm pomiędzy deskami. Dzięki zastosowaniu klipsów ta odległość zostanie zapewniona. Należy zwracać baczną uwagę na odstępy, jeśli używa się widocznych elementów mocujących.
 • Konieczne jest zachowanie odstępu wzdłużnego 5 mm pomiędzy deskami. Sprawdzić rozstaw za pomocą plastikowych klinów dystansujących dostarczonych wraz z klipsami.
 • Deski krótsze niż 2 m, poza mocowaniem z użyciem klipsa, powinny zostać zamocowane na jednym końcu do legarów, poprzez przykręcenie lub przybicie od góry.
 • W przypadku krótkich desek (< 80 cm) należy zastosować co najmniej trzy punkty podparcia z mocowaniem.
 • Końcówki każdej z desek muszą być bezwzględnie zamontowane na legarze, by wyeliminować ryzyko odkształcenia lub złamania. Nawis nie powinien przekraczać 25 mm.
 • Nie montować wkrętów w odległości mniejszej niż 25 mm od krawędzi deski, by nie dopuścić do jej pęknięcia.
 • Nie zaleca się klejenia, gdyż uniemożliwia ono właściwą wentylację i wahania wymiarowe.
 • Należy zwracać uwagę, aby przy wkręcaniu nie stosować zbyt dużego momentu dokręcania. Zalecane jest wykonanie wcześniejszej próby na niepotrzebnym kawałku deski.
 • W celu uzyskania lepszego efektu estetycznego zalecane jest rozpoczęcie montażu od strony ścian budynku oraz wyrównywanie przeciwnych końców za pomocą piły tarczowej i przymiaru.
 • W przypadku łączeń należy sprawdzić, czy końce desek spoczywają równo na legarach i w razie potrzeby dociąć deski na długość.
 • Ze względów estetycznych zaleca się, aby łączenia nie były ustawione w jednej linii.

Mocowanie tarasu z użyciem klipsów stałych:
Pojedynczy klips montażowy i klips podwójny pomagają zachować minimalny odstęp poprzeczny 5 mm pomiędzy deskami.
W celu zachowania odstępów konieczne jest, aby nie stosować zbyt dużej siły podczas wciskania klipsów w rowki. Nie używać klipsów innej marki.

W przypadku konstrukcji z aluminium: wkręty dostarczane z klipsami ze stali nierdzewnej należy zastąpić wkrętami samowiercącymi ze stali nierdzewnej, z frezowaną główką Ø4 mm, dostarczanymi z legarami aluminiowymi SILVADEC®.

W przypadku konstrukcji ze stali galwanizowanej: wkręty dostarczane z klipsami ze stali nierdzewnej należy zastąpić wkrętami samowiercącymi ze stali ocynkowanej, z frezowaną główką, maksymalnie Ø4 mm (niedostarczane).

 • Więcej informacji: PU7