Montaż listwy dolnej

Wszystkie ogrodzenia kompozytowe powinny zawierać listwę dolną i listwę górną. Profile listwy dolnej i listwy górnej są identyczne.

Listwa dolna nadaje się do montażu na mocowaniu słupków (w takim przypadku listwa spoczywa na mocowaniu) oraz na fundamencie betonowym (w takim przypadku listwa spoczywa bezpośrednio na podłożu lub na betonowym słupie). Jej zadaniem jest dodatkowe usztywnienie pierwszej deski i zabezpieczenie jej przed kontaktem z podłożem.
Przy montażu należy włożyć listwę dolną do otworu w mocowaniu słupków, opierając ją o słupek.

W przypadku montażu na fundamencie betonowym należy umieścić listwę dolną na betonowym podłożu, opierając ją o zewnętrzną ściankę słupka, tak aby była skierowana w stronę otworu w słupku.

Następnie wsunąć pierwszą deskę w szczelinę w słupku, aby osadzić ją w listwie dolnej.
Możliwe jest wcześniejsze zamocowanie listwy dolnej do pierwszej deski z użyciem wkręta ze stali nierdzewnej Ø4 x 30 mm z frezowaną główką (niedostarczone); należy wcześniej nawiercić deskę, aby nie doszło do jej pęknięcia.