Montaż ogrodzenia na nachyleniu

Jeżeli ogrodzenie ma stanąć na nachylonym terenie, można wykorzystać naszą podkładkę regulacyjną.
Aby wypoziomować deski, można POD listwą dolną panelu ogrodzenia zamontować podkładkę regulacyjną.

Uwaga: w żadnym wypadku nie można używać podkładek regulacyjnych do podtrzymywania więcej niż 12 desek, a podkładka nie może się znajdować na wysokości ponad 20 cm nad podłożem.
Przy montażu podkładek regulacyjnych zalecamy korzystanie z pomocy drugiej osoby.

  • Więcej informacji: PU11