Montaż płyty podwalinowej

Jeżeli konfiguracja terenu powoduje, że pierwsza deska ogrodzeniowa musi być częściowo wkopana (słupki na fundamentach betonowych), zamiast tej pierwszej deski należy użyć płyty podwalinowej.
Podczas obliczania wysokości elementów ogrodzenia należy uwzględnić wysokość płyty podwalinowej nad podłożem.

Po zastygnięciu betonu włożyć płytę podwalinową w szczelinę w słupku i postawić na betonowym podłożu.

Następnie po prostu wsunąć pierwszą deskę z drewna kompozytowego w szczelinę w słupku, aby osadzić ją w płycie podwalinowej.

Możliwe jest włożenie kolejno większej liczby płyt podwalinowych. Płyta podwalinowa może w razie potrzeby zastąpić dowolną deskę w ogrodzeniu.