Montaż słupków na mocowaniach

Można zdecydować się na montaż ogrodzeń z użyciem naszych mocowań słupków z podwójnym korpusem, aż do wysokości słupka 1845 mm, co odpowiada wykorzystaniu 12 kompozytowych desek ogrodzeniowych.
Nasze słupki mają wysokość 2,315 m (aby umożliwić osadzenie). W przypadku montażu na mocowaniach słupków należy dociąć słupki na odpowiednią długość, nieprzekraczającą 1845 mm.
W zależności od wybranej konfiguracji (liczba listew pośrednich, dekorów itp.) należy uwzględnić odstęp dylatacyjny od góry słupka, wynoszący co najmniej 15 mm (pomiędzy zaślepką a ostatnią deską).

Uwaga: ze względów bezpieczeństwa w przypadku montażu ogrodzenia na murku łączna wysokość murku i ogrodzenia nie może przekraczać 2,20 m.

Więcej informacji: PU11