Obliczanie wysokości ogrodzenia

Przy montażu ogrodzenia na mocowaniach słupków, słupek ma wysokość maksymalnie 1845 mm, co umożliwia założenie 12 desek. W przypadku montażu na fundamencie betonowym wysokość słupka nad podłożem wynosi 1815 mm.

Podczas przycinania słupków do żądanej wysokości należy pamiętać, że słupki są zawsze wyższe od ułożonych desek.

Należy zatem koniecznie zapewnić odstęp wynoszący co najmniej 15 mm między zaślepką a listwą górną. W związku z tym słupki należy przycinać w taki sposób, aby zostawić co najmniej 15 mm zapasu nad wysokością ułożonych desek i innych akcesoriów.