Porady dotyczące przygotowania terenu

Zapewnić odwodnienie:

W przypadku wszelkich podłoży niechłonnych niezbędne jest nachylenie terenu co najmniej 10 mm na metr bieżący w kierunku wzdłużnym legarów, by zapewnić odpływ wody. Jednocześnie należy się upewnić, że w najniżej położonym punkcie tarasu nie zbiera się woda.

Ustabilizować grunt:

Taras może spoczywać na płaskim, nachylonym podłożu (na płaskich płytach betonowych, bez wgłębień i występów, w razie potrzeby należy splantować podłoże) na palach fundamentowych lub słupach.
W przypadku ustabilizowanego gruntu pokrytego geowłókniną, legary powinny spoczywać na płytach polimerowych. Jeżeli podłoże jest tylko zdrenowane, do podparcia legarów należy wykorzystać osadzone w gruncie betonowe cokoły.

Więcej informacji: zasady montażu tarasu PU7