Przybijanie lub przykręcanie listew z prześwitem

Chcesz przybić deski elewacyjne z prześwitem?

Deski można przybić ręcznie lub używając gwoździarki pneumatycznej. W takim przypadku zagłębione połączenie może być inne niż uzyskiwane przy zastosowaniu klipsów, jednak w żadnym wypadku nie może być ono mniejsze niż 5 mm. Osoba wykonująca montaż odpowiada za właściwy wybór ochrony przeciwwilgociowej, w zależności od wymiarów zagłębionego połączenia oraz udziału powierzchni ażurowej.

Przy mocowaniu należy koniecznie ustawić moc gwoździarki w taki sposób, aby główka gwoździa nie zagłębiała się w deskę na więcej niż 1 mm. Gwoździe należy przybijać na każdym skrzyżowaniu desek i łat. Gwoździe muszą być umieszczane w środkowym pęcherzyku. Należy używać gwoździ pierścieniowych o minimalnej długości 55 mm ze stali nierdzewnej A2.
Jeżeli prace są prowadzone w odległości mniejszej niż 3 km od morza, zalecamy użycie gwoździ ze stali nierdzewnej A4.

Podobne zasady obowiązują dla montażu przez przykręcanie. W tym przypadku jest jednak konieczne wstępne nawiercanie.

  • Więcej informacji: PU29