Układanie legarów

Legary, niezależnie od rodzaju, powinny być rozmieszczane w równomiernych odstępach, uwzględniając najwyższe dopuszczalne odstępy podane poniżej:

  • Kąt pomiędzy legarami a deskami: 90 | 45 | 30
  • Odstęp maksymalny od osi do osi: 40 cm | 20 cm | 10 cm

Legary kompozytowe Silvadec® są układane na zasadzie montażu pływającego: są następnie stabilizowane pod ciężarem desek oraz dzięki klipsom montażowym.
Nie powinny być wiązane, zalewane betonem ani mocowane do podłoża w więcej niż jednym punkcie, mocowane do innych legarów ani klejone.

W przypadku złączy należy przestrzegać ściśle zasady 10 mm odstępu wzdłużnego lub, jeśli to możliwe, nie układać legarów w jednej linii i stosować montaż przesunięty.
Należy koniecznie przestrzegać zasady 15 mm odstępu od ściany lub innej przeszkody, aby umożliwić odprowadzanie wody i dylatację.

Dla wyrównania różnic w wysokości wynoszących maks. 5 mm należy bezwzględnie stosować przeznaczone do tego celu sztywne podkładki dostępne w sprzedaży. Należy je umieszczać pod legarami z drewna kompozytowego Silvadec®, które nie są elementami konstrukcyjnymi, maksymalnie co 30 cm.

Zdecydowanie zalecamy też montaż legarów w kierunku nachylenia podłoża w celu ułatwienia odpływu wody.

Na legarach nie wolno układać siatki, filcu ani geowłókniny, aby nie zakłócić wentylacji i odpływu wody pomiędzy deskami tarasu.
Zalecamy, aby wyprowadzić końcówki legarów poza krawędź tarasu i uciąć je, gdy taras jest już gotowy.

Ważne, by przy budowie udogodnień dla pieszych (ścieżki, kładki itp.) deski tarasowe były układane poprzecznie do kierunku ruchu, zwłaszcza w miejscach publicznych.

Patrz PU7