Wybór mocowania elewacji z łamaczem światła

Za dobór mocowania oraz konstrukcji podłoża do elewacji z łamaczem światła odpowiada nadzór budowlany. Przy dobieraniu odpowiedniego rozmiaru konstrukcji konieczne jest uwzględnienie ciężaru produktu (3,4 kg/m) oraz zewnętrznego otoczenia budynku, w szczególności narażenia na wiatr. Dobór mocowania jest zależny od konstrukcji podłoża.

Uwaga: Niezależnie od rodzaju podłoża kompozytowe deski łamacza światła należy bezwzględnie mocować na wzmocnieniu aluminiowym.

Więcej informacji: PU35