Montaż kompozytowych desek ogrodzeniowych

Jak montować kompozytowe deski ogrodzeniowe?

Po prostu włożyć deski kompozytowe w słupki i ułożyć je jedna na drugiej, przekładając listwami pośrednimi. Nie należy kleić, spawać ani skręcać desek z listwami pośrednimi ani ze słupkami.

Niezależnie od wysokości i konfiguracji ogrodzenia nie wolno układać więcej niż 3 desek bez listew pośrednich.
W przypadku desek należy również zachować wzdłużny prześwit dylatacyjny rzędu 7 mm (+/- 4 mm). Deski mają długość 1783 mm (+/- 3 mm), a rozstaw słupków powinien wynosić 1800 mm. Z każdej strony należy zachować prześwit dylatacyjny. W razie potrzeby należy przyciąć i ponownie wyśrodkować deski w celu zachowania tego prześwitu.

W przypadku decyzji o osadzeniu słupków w betonie nie można zakopywać pierwszej deski w ziemi. Deska ta w żadnym wypadku nie może być poddana naprężeniom. Można wówczas zastosować albo listwę dolną, poniżej pierwszej deski i która może spoczywać na ziemi, albo płytę podwalinową, częściowo zakopaną, zastępującą pierwszą deskę.

Górę ogrodzenia należy koniecznie wykończyć listwą górną. Łącznik, sprzedawany osobno, umożliwia połączenie listwy ze słupkiem. Łączniki wkłada się po obu stronach listwy do przewidzianej do tego prowadnicy. Każdy łącznik jest mocowany do listwy za pomocą dostarczonej śruby dociskowej (M6 x 12 mm). Następnie należy WSUNĄĆ łącznik (zamocowany do listwy) po słupku, do momentu ułożenia listwy na ostatniej desce.

Uwaga: słupek jest zawsze wyższy niż ułożone deski. Należy koniecznie zostawić co najmniej 15-milimetrowy prześwit dylatacyjny między zaślepką a listwą górną.
Informacje dotyczące obliczania wysokości słupka znajdują się w punkcie „Kwestie techniczne / Pomoc w projektowaniu rozkładu elementów” (Patrz PU11).