Montaż profilu łączącego do listew elewacyjnych z prześwitem

Profil łączący montuje się w pionie; umożliwia on ukrycie prześwitu dylatacyjnego pomiędzy ułożonymi poziomo deskami. Aby możliwe było umieszczenie tego elementu,
należy zastosować potrójną liczbę łat.

Uwaga: Wszystkie profile aluminiowe z gamy elewacji Silvadec® są zaprojektowane do montażu z profilem z prześwitem Silvadec.
Zamontowanie z jakimkolwiek innym produktem unieważnia gwarancję.

Więcej informacji: PU29