Rozpoczynanie i kończenie układania desek elewacyjnych z prześwitem

Profil startowy i końcowy umieszcza się wyłącznie poziomo. Element ten umożliwia rozpoczynanie i kończenie układania desek w pionie lub w poziomie. Jego główną funkcją jest zapewnienie dobrego podtrzymania desek elewacyjnych.

Uwaga: Wszystkie profile aluminiowe z gamy elewacji Silvadec® są zaprojektowane do montażu z profilem z prześwitem Silvadec.
Zamontowanie z jakimkolwiek innym produktem unieważnia gwarancję.

> Więcej informacji: PU 29