Układanie desek tarasowych

Kilka uwag przed zamocowaniem desek tarasowych

Widoczna strona desek tarasowych i widoczne akcesoria były szczotkowane, aby odtworzyć wygląd drewna oraz w celu zwiększenia właściwości antypoślizgowych.
Nieszczotkowana strona nie powinna być stosowana jako strona wierzchnia.
Podczas montażu zalecamy układanie wszystkich desek jednakowo pod względem kierunku szczotkowania, aby zmniejszyć różnice odcieni pomiędzy poszczególnymi deskami.

• Konieczne jest zachowanie odstępu poprzecznego 5 mm pomiędzy deskami (w przypadku stosowania klipsów odstęp ten będzie zapewniony). Należy zwracać baczną uwagę na odstępy, jeśli używa się widocznych elementów mocujących.

• Konieczne jest zachowanie odstępu wzdłużnego 5 mm pomiędzy deskami. Sprawdzić rozstaw za pomocą plastikowych klinów dystansujących dostarczonych wraz z klipsami.

• Deski krótsze niż 2 m, poza mocowaniem z użyciem klipsa, powinny zostać zamocowane na jednym końcu do legarów, poprzez przykręcenie lub przybicie od góry.

• W przypadku krótkich desek (< 80 cm) należy zastosować co najmniej trzy punkty podparcia z mocowaniem.

• Końcówki każdej z desek muszą być zamontowane na legarze, by wyeliminować ryzyko odkształcenia lub złamania. Nawis nie powinien przekraczać 25 mm.

• Nie montować wkrętów w odległości mniejszej niż 25 mm od krawędzi deski, by nie dopuścić do jej pęknięcia.

• Klejenie nie jest zalecane, gdyż nie zapewnia właściwej wentylacji i utrudnia zmianę rozmiarów.

• Należy zwracać uwagę, aby przy wkręcaniu nie stosować zbyt wysokiego momentu dokręcania. Zalecane jest wykonanie wcześniejszej próby na niepotrzebnym kawałku deski.

• W celu uzyskania lepszego efektu estetycznego zalecane jest rozpoczęcie montażu od strony ścian budynku oraz wyrównywanie przeciwnych końców za pomocą piły tarczowej i przymiaru.