Ukrywanie łączenia w elewacji z prześwitem

Można zdecydować się na zastosowanie nakładki stykowej, zamiast profilu łączącego. Nakładka stykowa może zostać wykorzystana do ukrycia prześwitu dylatacyjnego pomiędzy dwiema połączonymi deskami. Wpina się ją po prostu do desek. Aby możliwe było umieszczenie tego elementu, należy zastosować podwójną liczbę łat.

Uwaga: Wszystkie profile aluminiowe z gamy elewacji Silvadec® są zaprojektowane do montażu z profilem z prześwitem Silvadec.
Zamontowanie z jakimkolwiek innym produktem unieważnia gwarancję.

Więcej informacji: PU29