Właściwości antypoślizgowe gamy Elegance

Jakie są właściwości antypoślizgowe i klasyfikacja naszych desek tarasowych Elegance?

 Na naszych deskach tarasowych zostały wykonane testy właściwości antypoślizgowych metodą oceny XP CEN/TS 16165.
Klasyfikacja została ustalona zgodnie z normami niemieckimi DIN 51130 (obuwie) i DIN 51097 (bose stopy) lub zgodnie z równoważną normą francuską NF P 05 011.
(DIN 51097 (bose stopy): klasa C, równoważna klasie PN 24 zgodnie z normą francuską NF P 05 011).
Uzyskane wyniki potwierdzają, że nasze deski mają dobre właściwości antypoślizgowe dla bosych stóp i dla obuwia.

  • Klasa R11: potwierdza wysoką przyczepność (odpowiednią na potrzeby użytku zbiorowego, w ogrodach, na podestach z dostępem do zewnętrznych części lokali ogólnodostępnych itp.).
     
  • Klasa R12: potwierdza wysoką przyczepność (odpowiednią do zastosowań typu place, rampy do dostępu zewnętrznego dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych, przy maksymalnym nachyleniu 5%, strefy zewnętrzne z dostępem do wolnego powietrza w galeriach handlowych, podłoga w stołówkach, restauracjach i jadłodajniach itp.).
     
  • Klasa R13: potwierdza bardzo wysoką przyczepność (odpowiednią do zastosowań typu podłogi w rzeźniach lub na targach rybnych).