Wymiana deski

Gwarancja i wymiana desek ogrodzeniowych?

Deski ogrodzeniowe objęte są gwarancją na odporność na termity i grzyby: 25 lat gwarancji w przypadku użytkowania w warunkach prywatnych i 10 lat w przypadku użytkowania w przestrzeniach o charakterze publicznym bądź handlowym.

Gwarancja ta ogranicza się do dostawy desek podlegających wymianie.

Gwarancja obejmuje odporność panelu ogrodzeniowego na wiatr o prędkości do 100 km/h, pod warunkiem wykonania prac zgodnie z zasadami sztuki. Powyżej tej prędkości zastosowanie ma gwarancja burzowa w ramach ubezpieczenia domu.