Nasze zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska

Obywatele świata już od pierwszego dnia

W Silvadec od samego początku uważaliśmy wyzwania środowiskowe i społeczne za bardzo istotne.

Firma Silvadec otrzymała nagrodę dla odpowiedzialnych i zrównoważonych MŚP na poziomie regionalnym w ramach 11. edycji nagród PME RMC.

URL de Vidéo distante

logo iso 14001Certification ISO 14001

Jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne w kwestiach ekologicznych, w 2014 r. staliśmy się pierwszym niezależnym producentem drewna kompozytowego w Europie, który uzyskał certyfikację mającą zastosowanie dla systemów zarządzania środowiskowegoISO 14001, za nasze zaangażowanie w działania mające na celu opanowanie naszego wpływu na środowisko (odpady, hałas itp.).

Świadectwo aprobaty

logo iso 50001 Certification ISO 50001

Silvadec France uzyskał certyfikat ISO 50001 w 2022 roku, owoc ciągłych wysiłków, wzmocniony przez konkretne działania w celu zmniejszenia naszego zużycia energii, wdrożone w 2021 roku. SILVADEC jest częścią ograniczonego panelu MŚP posiadających podwójny certyfikat ISO 14001 i ISO 50001.

Certyfikat zatwierdzenia

logo label moreOznakowanie MORE

Duża część wykorzystywanego przez nas polietylenu jest poddawana recyklingowi. Od 2019 roku co roku otrzymujemy etykietę oznakowanie MORE „Mobilized to Recycle”, pierwsze oznakowanie europejskie, które docenia działania w branży tworzyw sztucznych na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym oraz włączanie do produkcji tworzyw pochodzących z recyklingu. 

pefc logoCertyfikacja PEFC

Nie można też zapominać o naszej certyfikacji PEFC (oznakowanie europejskie, które gwarantuje konsumentom, że drewno lub produkty na bazie drewna pochodzą z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony) : w roku 2011.
Jesteśmy pierwszym certyfikowanym producentem kompozytu w Europie. Nasi dostawcy również są zaangażowani w te działania. 

Certyfikacja PEFC

fdesKarta deklaracji środowiskowej i sanitarnej

W roku 2019 jesteśmy pierwszym producentem, który opracował Kartę deklaracji środowiskowej i sanitarnej (FDES) dla naszych kompozytowych desek tarasowych i elewacyjnych.
FDES umożliwia przeprowadzenie analizy cyklu życia produktu oraz ocenę jego właściwości środowiskowych i sanitarnych.

Cel?  Skuteczne działania przy całkowitej transparentności.

logo ademeWsparcie ADEME

Właśnie dlatego od początku korzystaliśmy ze wsparcia ADEME (Agencji Środowiska i Kontrolowania Energii), która doceniała nasze zaangażowanie w projekty o dużym zasięgu, prowadzone z uwzględnieniem zasad gospodarki o obiegu zamkniętym i chronienia zasobów.

Karta ADEME

covTest COV

Identyfikowalność i bezpieczeństwo są w centrum naszego zaangażowania: nasze produkty nie zawierają ani toksycznych produktów (formaldehydy lub PVC), ani metali ciężkich i emitują bardzo mało lotnych związków organicznych (klasa A+). 
Nie ma żadnego zagrożenia ani dla środowiska, ani dla zdrowia. Wszystkie nasze barwniki pochodzą z Europy. 

Raport z testu COV

Kręcenie się w kółko to nasz przepis na postęp

Model gospodarki o obiegu zamkniętym:

Nasza dbałość o kwestię pochodzenia naszych surowców doprowadziła nas do zainwestowania w nasz własny zakład produkujący mączkę drzewną. silvadec fibres logoW roku 2014 powstała firma Silvadec fibres, zlokalizowana w pobliżu największego tartaku w Bretanii i położona w odległości kilku kilometrów od naszej historycznej siedziby.
Stworzenie tego „skrótu” pozwoliło nam zwiększyć poziom recyklingu produktów tartaku.
W ten sposób gwarantujemy identyfikowalność i jakość naszego surowca, jednocześnie minimalizując nasz ślad węglowy.
Ta integracja w kierunku pionowym jest obecnie częścią DNA naszej grupy. 
Zdecydowaliśmy się wybrać czystą i lokalną produkcję – i jesteśmy bardzo dumni z tego, że w ten sposób wspieramy gospodarkę naszego regionu. 

Troska o planetę i ochrona zasobów naturalnych to wyzwania, z którymi trzeba radzić sobie dzisiaj, mając na uwadze jutro. Jesteśmy w to zaangażowani