Nasze zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska

Obywatele świata już od pierwszego dnia

W Silvadec od samego początku uważaliśmy wyzwania środowiskowe i społeczne za bardzo istotne. Żadne drzewa nie są ścinane do wytwarzania naszych produktów, a sam nasz kompozyt nadaje się w 100% do recyklingu

Firma Silvadec otrzymała nagrodę dla odpowiedzialnych i zrównoważonych MŚP na poziomie regionalnym w ramach 11. edycji nagród PME RMC.

URL de Vidéo distante

logo ademeWsparcie ADEME

Właśnie dlatego od początku korzystaliśmy ze wsparcia ADEME (Agencji Środowiska i Kontrolowania Energii), która doceniała nasze zaangażowanie w projekty o dużym zasięgu, prowadzone z uwzględnieniem zasad gospodarki o obiegu zamkniętym i chronienia zasobów.

Karta ADEME

logo iso 14001Certyfikat ISO 14001

Jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne w kwestiach ekologicznych, w 2014 r. staliśmy się pierwszym niezależnym producentem drewna kompozytowego w Europie, który uzyskał certyfikację mającą zastosowanie dla systemów zarządzania środowiskowegoISO 14001, za nasze zaangażowanie w działania mające na celu opanowanie naszego wpływu na środowisko (odpady, hałas itp.).

Świadectwo aprobaty

pefc logoCertyfikacja PEFC

Nie można też zapominać o naszej certyfikacji PEFC (oznakowanie europejskie, które gwarantuje konsumentom, że drewno lub produkty na bazie drewna pochodzą z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony) : w roku 2013.
Jesteśmy pierwszym certyfikowanym producentem kompozytu w Europie. Nasi dostawcy również są zaangażowani w te działania. 

Certyfikacja PEFC

fdesKarta deklaracji środowiskowej i sanitarnej

W roku 2019 jesteśmy pierwszym producentem, który opracował Kartę deklaracji środowiskowej i sanitarnej (FDES) dla naszych kompozytowych desek tarasowych i elewacyjnych.
FDES umożliwia przeprowadzenie analizy cyklu życia produktu oraz ocenę jego właściwości środowiskowych i sanitarnych.

Cel?  Skuteczne działania przy całkowitej transparentności.

covTest COV

Identyfikowalność i bezpieczeństwo są w centrum naszego zaangażowania: nasze produkty nie zawierają ani toksycznych produktów (formaldehydy lub PVC), ani metali ciężkich i emitują bardzo mało lotnych związków organicznych (klasa A+). 
Nie ma żadnego zagrożenia ani dla środowiska, ani dla zdrowia. Wszystkie nasze barwniki pochodzą z Europy. 

Raport z testu COV

logo label moreOznakowanie MORE

Duża część wykorzystywanego przez nas polietylenu jest poddawana recyklingowi. W roku 2019 i w roku 2020 uzyskaliśmy oznakowanie MORE „Mobilized to Recycle”, pierwsze oznakowanie europejskie, które docenia działania w branży tworzyw sztucznych na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym oraz włączanie do produkcji tworzyw pochodzących z recyklingu. 

Kręcenie się w kółko to nasz przepis na postęp

Model gospodarki o obiegu zamkniętym:

Nasza dbałość o kwestię pochodzenia naszych surowców doprowadziła nas do zainwestowania w nasz własny zakład produkujący mączkę drzewną. silvadec fibres logoW roku 2014 powstała firma Silvadec fibres, zlokalizowana w pobliżu największego tartaku w Bretanii i położona w odległości kilku kilometrów od naszej historycznej siedziby.
Stworzenie tego „skrótu” pozwoliło nam zwiększyć poziom recyklingu produktów tartaku.
W ten sposób gwarantujemy identyfikowalność i jakość naszego surowca, jednocześnie minimalizując nasz ślad węglowy.
Ta integracja w kierunku pionowym jest obecnie częścią DNA naszej grupy. 
Zdecydowaliśmy się wybrać czystą i lokalną produkcję – i jesteśmy bardzo dumni z tego, że w ten sposób wspieramy gospodarkę naszego regionu. 

Troska o planetę i ochrona zasobów naturalnych to wyzwania, z którymi trzeba radzić sobie dzisiaj, mając na uwadze jutro. Jesteśmy w to zaangażowani