Jakie odległości należy zachowywać między legarami?

Należy zachować maksymalnie 40 cm odległości od osi do osi przy kącie 90° pomiędzy legarami i deskami. W przypadku kątów mniejszych niż 90°, odległości pomiędzy legarami powinny być mniejsze. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Zasadach montażu.